ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อได้

Apr
13

นักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จำนวน 10 คน
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 คน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) จำนวน 25 คน
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จำนวน 17 คน
โรงเรียนสตูลวิทยา จำนวน 1 คน
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จำนวน 2 คน
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม จำนวน 1 คน
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จำนวน 3 คน

 

 นักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. และอื่น ๆ

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จำนวน 4 คน
หาดใหญ่วิทยาลัย 2 จำนวน 3 คน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) จำนวน 1 คน
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม จำนวน 1 คน
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย จำนวน 1 คน
โรงเรียนมัธยมจิตจัณ จำนวน 2 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ จำนวน 18 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ จำนวน 2 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ จำนวน 6 คน
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จำนวน 9 คน
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร จำนวน 5 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ จำนวน 1 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ จำนวน 3 คน
วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม จำนวน 1 คน
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 1 คน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จำนวน 1 คน

 

Posted By admin read more

งานเลี้ยงเกษียณอายุคุณวิไล ชูกำเนิด

Apr
06

งานเลี้ยงเกษียณอายุคุณวิไล ชูกำเนิด และเลี้ยงขอบคุณคุณครูจุฑามาศ วิสมิตะนันทน์ และนักศึกษาฝึกสอนทุกคน ณ โรงแรมบีพีหาดใหญ่

 

Posted By admin read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐธิดา ฤทธิ์เพชร ที่สอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม

Apr
06

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐธิดา ฤทธิ์เพชร ที่สอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม

Posted By admin read more

อบรมภาษาอังกฤษ

Apr
06

ครูและบุคลากรในโรงเรียนอบรมภาษาอังกฤษ English Training for Thai Teachers ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

นักเรียนอนุบาล 3 รับวุฒิบัตร

Apr
06

นักเรียนอนุบาล 3 รับวุฒิบัตร ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีนายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี

Posted By admin read more

นักเรียนรับวุฒิบัตร

Apr
06

นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับวุฒิบัตร ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดยมีนายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี

Posted By admin read more

จัดทำรายงานการประเมินตนเอง

Apr
06

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

คณะครูและบุคลากรศึกษาดูงาน

Feb
27

วันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและบุคลากรศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

Posted By admin read more

ทิศทางการจัดการศึกษาของเทศบาลนครหาดใหญ่

Feb
27

ผู้ปกครองนักเรียนร่วมฟังทิศทางการจัดการศึกษาของเทศบาลนครหาดใหญ่ จาก ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

Feb
27

โรงเรียนจัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS