ผู้บริหารเทศบาลและโรงเรียนร่วมส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ

Dec
08

ผู้บริหารเทศบาลและโรงเรียนร่วมส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 รองชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 "ร้อยเอ็ดเกมส์" ระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2559

Posted By admin read more

โครงการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ป.5

Dec
08

โครงการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ป.5 วันที่ 7 ธันวาคม 2559

Posted By admin read more

โครงการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ป.2

Dec
08

โครงการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ป.2

Posted By admin read more

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้

Nov
30

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 -30 พฤศจิกายน 2559 โดยให้นักเรียนฝึกทำขนมเพื่อเป็นแนวทางในการหารายได้และประกอบอาชีพของตนเอง

Posted By admin read more

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 เข้าค่ายพักแรม

Nov
24

23 - 25 พฤศจิกายน 2559 ลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความสามัคคีฯ

Nov
24

22 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมกิจกรรมรวมพลังแห้งความสามัคคีเพื่อน้อมถวายแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

นักเรียนสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา)

Nov
23

21 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา)

Posted By admin read more

โครงการส่งเสริมรายได้

Nov
18

นักเรียนร่วมโครงการส่งเสริมรายได้ ณ ห้องประชุมโรงเรียน

Posted By admin read more

กิจกรรมวันพระ 14 พฤศจิกายน 2559

Nov
14

กิจกรรมวันพระ ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง

Posted By admin read more

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯและประชุมผู้ปกครอง

Nov
14

โรงเรียนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตครบ 30 วัน ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 หลังจากนั้นมีการประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS