ธนาคารขยะ

โรงเรียนจัดทำกิจกรรมธนาคารขยะ โดยให้นักเรียนช่วยกันคัดแยกขยะที่สามารถนำมารีไซเคิล เช่น ขวดน้ำพลาสติก กระดาษ เป็นต้น