พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Nov
01

โรเรียนจัดพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน โดยมี ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี

Posted By admin read more

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาคุณครูปทิตตา ผุดวัฒน์

Oct
30

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาคุณครูปทิตตา ผุดวัฒน์ ณ วัดคลองเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559

Posted By admin read more

งานบำเพ็ญกุุศลศพพระครูปัญญาภิมัณฑ์ (พ่อท่านแก้ว)อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองเรียน

Oct
30

ผู้บริหาร ครู แลุะบุคลากรร่วมงานบำเพ็ญกุุศลศพพระครูปัญญาภิมัณฑ์ (พ่อท่านแก้ว) อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองเรียน 22-28 ตุลาคม 2559

Posted By admin read more

คุณครูอนุบาลอบรม "กลยุทธ์การบริหารองค์กรตามนโยบาย Thailand Education 4.0"

Oct
30

คุณครูอนุบาลอบรม "กลยุทธ์การบริหารองค์กรตามนโยบาย Thailand Education 4.0" ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Posted By admin read more

วันปิยมหาราช

Oct
30

วันปิยมหาราช

Posted By admin read more

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

Oct
30

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณหน้าโรงแรมลีการ์เด็นท์

Posted By admin read more

ทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

Oct
30

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรร่วมทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

 
Posted By admin read more

ผูกผ้าหน้าโรงเรียน

Oct
30

ผูกผ้าหน้าโรงเรียน

Posted By admin read more

งานเกษียณอายุราชการรองปทุมภรณ์ และคุณครูจุฑามาศ

Oct
30

งานเกษียณอายุราชการรองปทุมภรณ์ ณรงค์กูล และคุณครูจุฑามาศ วิสมิตะนันทน์

Posted By admin read more

กิจกรรมวันแม่

Aug
15

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง

 

 

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS