ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Jun
07

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Mar
31

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
รายชื่อนักเรียน
 

 

Posted By admin read more

แสดงความยินดีกับนักเรียน

Mar
21
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ
- ความสามารถพิเศษ​ด้านนาฏศิลป์
- ความสามารถพิเศษด้านกีฬา
Posted By admin read more

กำหนดการรับวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

Mar
10

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) แจ้งกำหนดการ
รับวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
*อนุบาล 3 วันที่ 16 มีนาคม 2566 รายละเอียด
*ประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 17 มีนาคม 2566 รายละเอียด

Posted By admin read more

สอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Feb
22

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดยนายมนิต นิลโมจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวรัตติกาล หมานสะยะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการและคณะครู
จัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading​ Test​ : RT)​
ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 1 ​ประจำปีการศึกษา​ 2565

Posted By admin read more

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

Feb
21

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
โดย นายมนิต นิลโมจน์ ผู้อำนวยการ สถานศึกษาและคณะผู้บริหารสถานศึกษา
,งานวิชาการ, ประชุมคณะกรรมการ ภาคี 4 ฝ่าย เรื่องการคัดเลือกหนังสือเรียน
ประจำปี 2566 ระดับชั้นอนุบาล – ป.6 ณ​ ห้องประชุมโรงเรียน

Posted By admin read more

เปิดโลกทัศน์ ป.6

Feb
21

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566
นายวีระวัฒน์  เพ็ชรศรี หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ คณะคุณครู
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เดินทางไป
ณ อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

Posted By admin read more

นักเรียนชั้น ป.6 สอบ โอเน็ต

Feb
21

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566  
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)  โดย นายวีระวัฒน์ เพชรศรี หัวหน้าสายชั้น
และคุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนชั้น ป.6 เข้า ทดสอบโอเน็ต
ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (โสภณพิทยาคุณานุสรณ์

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS