อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อตกลงในการพัฒนา PA )

Nov
28

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดยคณะผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาล เข้าร่วมโครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร : การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา (Performance Agreement : PA )
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ​ณ​ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Posted By admin read more

ตลาดนัดสุขภาพ

Nov
20

วันที่ 20 พ.ย. 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และผู้ปกครอง
นำนักเรียนชมรมดนตรีสากล แสดงดนตรีในตลาดนัดสุขภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่ ณ ลานข้างไอซ์โดม
สวนสาธารณะ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมให้กำลังใจ
และมอบของที่ระลึกให้กับนักดนตรี

Posted By admin read more

ซ่อมแซมเปลี่ยนลูกหมุนระบายอากาศ บนหลังคาอาคารอเนกประสงค์

Nov
19

18 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอขอบคุณ สำนักการศึกษา และสำนักปลัด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ให้ความอนุเคราะห์ ในการดำเนินการซ่อมแซม
เปลี่ยนลูกหมุนระบายอากาศบนหลังคาอาคารอเนกประสงค์

Posted By admin read more

Hatyai walking street

Nov
19

18 พฤศจิกายน 2565 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และผู้ปกครอง
นำนักเรียนชมรมนาฏศิลป์แสดงในงาน Hatyai walking street 
บริเวณถนนหน้า ห้างสรรพสินค้าโอเดียน

Posted By admin read more

สอบธรรมศึกษา

Nov
16

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ระดับประถมศึกษาชั้นตรี
และชั้นโท โดยร่วมกับสำนักเรียนวัดคลองเรียน ซึ่งมี พระมหาสันชัย ฐิตเมโธ
เจ้าอาวาสวัดคลองเรียน และพระครูใบฎีกาเจษฎา เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นประธาน
อำนวยการสนามสอบ และพระครูใบฎีกา สมศักดิ์ ฐิตะคุโณ ดร.เป็นผู้อ่านสารจากแม่กองธรรม
โดยมีนักเรียนเข้าสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน  206 คน ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 101 คน

Posted By admin read more

ประเพณีลอยกระทง

Nov
10

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ร่วมประเพณีลอยกระทง ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ 

Posted By admin read more

ประดิษฐ์กระทง

Nov
07

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน
ร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อมอบให้กับวัดหาดใหญ่ใน
สำหรับจำหน่ายในงานประเพณีวันลอยกระทง

Posted By admin read more

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Nov
06

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย รอง​ผู้​อำนวย​สถานศึกษา  และคณะครู จัดประชุมผู้ปกครอง
เพื่อแจกผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑ และชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ให้แก่ผู้ปกครอง 
ณ​ สนามโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Nov
01

วันที่ 31 ตุลาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดย คณะผู้บริหาร  ประชุมคณะครู และบุคลากร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียน
 

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS