รับสมัครนักเรียน

กิจกรรมวันมาฆบูชา

18 กุมภาพันธ์ 2562  นักเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วม กิจกรรมวันมาฆบูชา ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ มอบเกียรติบัตร ระบายสีพุทธประวัติ วันมาฆบูชา และเกียรติบัตรการแต่งบทกลอน วันมาฆบูชากิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ และเดินทางไปเวียนเทียน ณ. วัดคลองเรียน

กิจกรรมวันตรุษจีน

1 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันตรุษจีนให้กับนักเรียน ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมนำพาชีวิต

24-25 มกราคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมนำพาชีวิต ณ วัดคลองแห ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา

ท่องโลกกว้างทางการเรียนรูู้ ป.4

11 มกราคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เดินทางไป ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และสถาบันคดีศึกษาจังหวัดสงขลา ตามกิจกรรมท่องโลกกว้างทางการเรียนรูู้ ป.4 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหมและคริสต์มาสหรรษา

28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหมและคริสต์มาสหรรษา ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 เข้าค่ายพักแรม

24 - 26 ธันวาคม 2561 ลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 เข้าค่ายพักแรม ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ๋

นักเรียนฃั้นอนุบาล เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้

24 ธันวาคม 2561 นักเรียนฃั้นอนุบาล เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ณ สวนสัตว์สงขลา

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS