จัดทำรายงานการประเมินตนเอง

Apr
06

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

คณะครูและบุคลากรศึกษาดูงาน

Feb
27

วันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและบุคลากรศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

Posted By admin read more

ทิศทางการจัดการศึกษาของเทศบาลนครหาดใหญ่

Feb
27

ผู้ปกครองนักเรียนร่วมฟังทิศทางการจัดการศึกษาของเทศบาลนครหาดใหญ่ จาก ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

Feb
27

โรงเรียนจัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

Posted By admin read more

งานวิชาการ กอบกาญจน์ Open House "ฉันเกิดในรัชการลที่ ๙"

Feb
02

งานวิชาการ กอบกาญจน์ Open House "ฉันเกิดในรัชการลที่ ๙"

Posted By admin read more

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน งานวิชาการ จ.ภ.วิชาการ'59

Feb
02

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน งานวิชาการ จ.ภ.วิชาการ'59 นักเรียนได้รับรางวัล 2 เกียรติบัตรเหรียญทอง 2 เกียรติบัตรเหรียญเงิน 5 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง และเกียรติบัตรเข้าร่วม 7 รายการ

Posted By admin read more

บุคลากรของโรงเรียนร่วมบริจาคโลหิต

Feb
02

บุคลากรของโรงเรียนร่วมบริจาคโลหิต อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Posted By admin read more

วันครู

Jan
19

คณะครูร่วมกิจกรรมวันครูในวันที่ 16 มกราคม 2560  ณ หอประชุม เทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

กิจกรรมวันเด็ก

Jan
19

โรงเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ๋ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560

Posted By admin read more

โครงการท่องโลกกว้างทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Jan
10

โครงการท่องโลกกว้างทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS