กิจกรรมวันพระ 14 พฤศจิกายน 2559

Nov
14

กิจกรรมวันพระ ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง

Posted By admin read more

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯและประชุมผู้ปกครอง

Nov
14

โรงเรียนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตครบ 30 วัน ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 หลังจากนั้นมีการประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

Posted By admin read more

นักเรียนแข่งขันวาดภาพที่หอศิลป์

Nov
12

12 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพ ณ หอศิลป์ สวนสาธารณเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

ทอดกฐิน ณ วัดโคกนาว

Nov
12

12 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมทอดกฐิน ณ วัดโคกนาว ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

Posted By admin read more

สมโภชองค์กฐิน ณ วัดโคกนาว

Nov
12

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนร่วมสมโภชองค์กฐิน ณ วัดโคกนาว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

Posted By admin read more

โครงการเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

Nov
11

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมโครงการเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

คณะครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

Nov
11

คณะครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 สำหรับครูประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Posted By admin read more

พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Nov
01

โรเรียนจัดพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน โดยมี ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี

Posted By admin read more

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาคุณครูปทิตตา ผุดวัฒน์

Oct
30

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาคุณครูปทิตตา ผุดวัฒน์ ณ วัดคลองเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559

Posted By admin read more

งานบำเพ็ญกุุศลศพพระครูปัญญาภิมัณฑ์ (พ่อท่านแก้ว)อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองเรียน

Oct
30

ผู้บริหาร ครู แลุะบุคลากรร่วมงานบำเพ็ญกุุศลศพพระครูปัญญาภิมัณฑ์ (พ่อท่านแก้ว) อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองเรียน 22-28 ตุลาคม 2559

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS