กิจกรรมเรียนรู้สู่อาชีพ

นักเรียนระดับมัธยมศีกษาเช้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้สู่อาชีพ