สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

     
 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 
     
 

 

 

 

 
  นางสาวสุดารัตน์  อินทรมุณี  
  หัวหน้าสายชั้น  
     
     
 
นางธนัฐดา  ศักดิ์ถาพร
นางสาวชนม์นิภา  แสงเมือง
นางเมตต์รามิล   อนุกูล
     
     
 

นางสาวเพ็ญนภา  ไพชำนาญ นายวิทยา  ชุมสุวรรณ นายคะนอง  รุ่งเพ็ชรรัตน์
     
     
   
นางปราณี  อ่อนคง นางสาวเกศรา  เพ็ชราการ นางซีรีน  หมัดอะด้ำ