พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

Oct
30

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณหน้าโรงแรมลีการ์เด็นท์

Posted By admin read more

ทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

Oct
30

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรร่วมทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

 
Posted By admin read more

ผูกผ้าหน้าโรงเรียน

Oct
30

ผูกผ้าหน้าโรงเรียน

Posted By admin read more

งานเกษียณอายุราชการรองปทุมภรณ์ และคุณครูจุฑามาศ

Oct
30

งานเกษียณอายุราชการรองปทุมภรณ์ ณรงค์กูล และคุณครูจุฑามาศ วิสมิตะนันทน์

Posted By admin read more

กิจกรรมวันแม่

Aug
15

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง

 

 

Posted By admin read more

โครงการปลูกป่าชายเลน

Aug
15

โครงการปลูกป่าชายเลน ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 38 (สงขลา) ต.ชะแล อ.สิงหนคร จ.สงขลา

 

 

Posted By admin read more

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Aug
15

เนื่องจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง

 

 

Posted By admin read more

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ท.3 กับ ท.4 "มะเม่าเกมส์"

Aug
15

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ท.3 กับ ท.4 "มะเม่าเกมส์"  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

Posted By admin read more

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

Jul
21

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

 

 

 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันพระ (4 กรกฎาคม 2559)

Jul
21

กิจกรรมวันพระ ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2559

 

 

 

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS