วันสุนทรภู่สู่่วันภาษาไทย

Jul
07

28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนจัดโครงการวันสุนทรภู่สู่่วันภาษาไทย ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โดยมีการแสดงของนักเรียนและมีการประกวดแข่งขันต่าง ๆ

 

Posted By admin read more

ลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ก้าวไกลตามรอยพ่อ

Jul
07

ลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ก้าวไกลตามรอยพ่อ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราฃ

Posted By admin read more

แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13

Jul
07

แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เข้าร่วม 11 กิจกรรม

ได้ 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และเกียรติบัตรเข้าร่วม 3 รายการ

Posted By admin read more

ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียนฯ

Jun
15

ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Posted By admin read more

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

Jun
15

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษา เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสภานักเรียน

Posted By admin read more

วันไหว้ครู

Jun
15

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน

Posted By admin read more

ครูกรกวรรษ สังเมียร เดินทางไปช่วยราชการ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)

Jun
07

ครูกรกวรรษ สังเมียร เดินทางไปช่วยราชการ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)

Posted By admin read more

คณะครูร่วมอบรมโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิชาฮิสลามศึกษาและวิชาพุทธศาสนา

Jun
07

คณะครูร่วมอบรมโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนวิชาฮิสลามศึกษาและวิชาพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๑ -๖ ในระหว่างวันที่  3 - 4 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Posted By admin read more

กิจกรรมวันพระ (2 มิถุนายน 2560)

Jun
07

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันพระที่ 2 มิถุนายน 2560 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน

Posted By admin read more

คณะครูเข้าร่วมอบรม Active Learning

Jun
07

คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กิจกรรม " Active Learning" ณ สยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS