ตรวจฟันนักเรียน

Jun
28

27 มิถุนายน 2562 งานทันตสาธารณสุข ได้เข้ามาตรวจฟันนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีทึ่ 6 ตามโครงการเพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้ง 6 โรงเรียน

 

 

 

Posted By admin read more

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

Jun
28

25-26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนจัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียน

 

 

 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันสุนทรภู่

Jun
28

26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง

 

 

 

Posted By admin read more

นักเรียนรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นานาชาติ

Jun
28

23 มิถุนายน 2562 นักเรียนรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นานาชาติ ณ วัฒนธรรม ถนนราษฎร์ยินดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

 

Posted By admin read more

พิธีไหว้ครู

Jun
13

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครู ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน

 

 

Posted By admin read more

นักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

May
30

30 พฤษภาคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมชมนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ จตุรัสนครหาดใหญ่

 

 

 

Posted By admin read more

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

May
30

26 พฤษภาคม 2562 ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน

Posted By admin read more

โครงการสวนผักคนเมือง

May
30

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการสวนผักคนเมือง ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

May
30

17 พฤษภาคม 2562 นักเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ สนามหน้าเสาธงและวัดคลองเรียน

Posted By admin read more

คณะครูอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียน

May
30

9 พฤษภาคม 2562 คณะครูอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และห้องคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS