ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Nov
07

ผู้ปกครองร่วมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียน

Posted By admin read more

ทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

Nov
07

บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561

 

Posted By admin read more

คณะครูในโรงเรียนอบรม English Training Program 2018

Nov
06

11-12 ตุลาคม 2561 คณะครูในโรงเรียนอบรม English Training Program 2018 ณ ห้องประชุมโรงเรียน

Posted By admin read more

นักเรียนอบรมโครงการถนนสีขาว

Nov
06

นักเรียนอบรมโครงการถนนสีขาว ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียน

Posted By admin read more

ตลาดนัดหัดขาย

Nov
06

นักเรียนร่วมโครงการตลาดนัดหัดขาย บริเวณสนามหน้าเสาธง ในวันที่ 28 กันยายน 2561

Posted By admin read more

นิทรรศการทางวิชาการโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Nov
06

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)จัดนิทรรศการทางวิชาการในวันที่ 28 กันยายน 2561

 

Posted By admin read more

วันสารทเดือนสิบ

Nov
06

นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมงานวันสารทเดือนสิบ ณ วัดคลองเรียน

 

Posted By admin read more

บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมงานวันแม่ของเทศบาลนครหาดใหญ่

Aug
15

บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมงานวันแม่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 12 สิงหาคม 2561 

Posted By admin read more

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่

Aug
15

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง

Posted By admin read more

โครงการวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย

Aug
06

1 สิงหาคม 2561 นักเรียนเข้าร่วมโครงการวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ณ บริวเณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS