ส่งรองผู้อำนวยการฯดำรงตำแหน่งที่โรงเรีนนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

Mar
03

3 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
นำโดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมส่ง นายมนตรี หอพัฒนาวุฒิวงศ์
ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

Posted By admin read more

ต้อนรับรองผู้อำนวยการ

Mar
03
3 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมต้อนรับ นางสาวรัตติการ หมานสะยะ 
โดยมีท่านรองสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ , ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับ  
เนื่องในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง รองอำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ ( วัดคลองเรียน )
Posted By admin read more

สอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2564

Mar
03

1 มีนาคม 2565 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดการสอบ RT สำหรับนักเรียนชั้น ป.1
เพื่อประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียน

Posted By admin read more

อบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพครูสู่ Thailand 4.0

Mar
03
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหาร และบุลการกรโรงเรียน ท.๔ อบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพครูสู่ Thailand 4.0 
Posted By admin read more

กิจกรรมตรุษจีน(ออนไลน์)

Jan
26

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมวันตรุษจีน
ในวันที่ 25 มกราคม 2565 ผ่านโปรแกรม zoom

Posted By admin read more

ประกาศรับสมัครนักเรียน ป.1

Jan
10
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 25 มีนาคม 2565
Posted By admin read more

ประกาศรับสม้ครนักเรียนอนุบาล

Jan
07
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม - 25 มีนาคม 2565
Posted By admin read more

การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ

Jan
04

ประกาศเทศบาลนครหาดใหญ่
เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ

Posted By admin read more

คลิปอวยพรปีใหม่ 2565

Jan
03

ขอเชิญรับชมคลิปอวยพรปีใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

https://www.youtube.com/watch?v=pT8vtupvYWM

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS