ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนเปิดภาคเรียน

May
28

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุม
หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
พร้อมด้วยนางสาว ณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา นางบุญสิริ รำจวนจร 
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษาและหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คุณครูและเจ้าหน้าที่

Posted By admin read more

รายชื่อนักเรียนอนุบาล 1 ปี 2564

May
27

รายชื่อนักเรียนอนุบาล 1 ปี 2564 (แก้ไข)
https://drive.google.com/file/d/19Dejt0am5JbqQgTg9b5VB08BCctaWuIk/view?u...

Posted By admin read more

สรุปจำนวนนักเรียนศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2563

May
26

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) สรุปจำนวนนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

Posted By admin read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

May
25

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าเรียน ม.1
ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ จำนวน 10 คน ดังนี้

Posted By admin read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

May
25

ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
ที่สอบเข้า ม.1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา (ญ.ส.)
โปรแกรมทั่วไป จำนวน 11 คน จากเข้าสอบทั้งหมด 17 คน ดังนี้

Posted By admin read more

ประกาศจากโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

May
24

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

ประชาสัมพันธ์

May
23

แนะนำ link สำหรับ หาความรู้ได้ทั้ง คุณครู  นักเรียน และผู้ปกครอง
https://www.xn--42c6cjgb4d4d9f.com/
หาความรู้ได้ทั้งครู เด็ก และผู้ปกครอง

 

Posted By admin read more

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

May
21

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 
จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ขอให้ผู้ปกครองที่นักเรียน
อยู่ในพื้นที่นอกจังหวัดสงขลาได้เตรียมการให้นักเรียนในปกครองของท่านมากักตัวอยู่ในพื้นที่
จังหวัดสงขลา อย่างน้อย 14 วัน ก่อนเปิดเรียนวันที่ 14 มิย. 2564 
จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน

Posted By admin read more

แจ้งผู้ปกครองนักเรียน

May
21

รายชื่อนักเรียนอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2564
ขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อและสแกน QR-CODE เข้าไลน์กลุ่มห้องเรียน
เพื่อใช้ติดต่อกับครูประจำชั้น
รายชื่อนักเรียนอนุบาล 1
https://drive.google.com/file/d/1HYGPPyJOQBVb1VfH7UWn_mJVJgGjYuJY/view?u...

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS