โครงการถนนสีขาว

Dec
22

โครงการถนนสีขาว

 

 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันพระ

Dec
22

กิจกรรมวันพระ

 

 

Posted By admin read more

ประชุมผู้ปกครอง

Dec
17

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

 

Posted By admin read more

ทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

Dec
04

คณะครูและบุคลากรร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

 

 

Posted By admin read more

วันปิยมหาราช

Dec
04

คณะครูและบุคลากรร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ณ สวนสาธารณเทศบาลนครหาดใหญ่

 

 

Posted By admin read more

ต้อนรับผู้อำนวยการวิทยา

Dec
04

นักเรียนและบุลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมกันต้อนรับผู้อำนวนการคนใหม่ ผู้อำนวยการวิทยา กลางวัง

 

 

 

Posted By admin read more

วันสารทเดือนสิบ

Dec
04

นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ ณ วัดคลองเรียน

 

 

 

Posted By admin read more

พระธรรมทูตพบกับนักเรียน

Dec
04

พระธรรมทูตพบกับนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียน

 

 

 

Posted By admin read more

วันแม่แห่งชาติ

Aug
18

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียน

 

 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย

Aug
07

เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันสุนทรภู่" และวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็น "วันภาษาไทยแห่งชาติ" เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของโลกและของไทย เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ซาบซึ้งใจทีมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย" ในวันพุทธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เวลา 13.00 - 15.00 น.

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS