คำสั่งโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียนปีการศึกษา 2565

* คำสั่งกิจกรรมวันตรุษจีน
* คำสั่งการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70
* คำสั่งกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-5
* คำสั่งกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้