โครงการเด็กดีศรีคลองเรียน

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ 
จัดโครงการเด็กดีศรีคลองเรียน จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน
นำนักเรียนไปทัศนศึกษา และร่วมทำกิจกรรม ที่สวนเดอร์ลอง จังหวัด พัทลุง