ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69