นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมท่องโลกกว้างทางการศึกษา