ร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน

โรงเรียนร่วมจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา 

 

 

 

รูปกิจกรรม